Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera jest: Nordic Line Sp.zo.o z siedzibą w Kaliszu ul.Majkowska 34 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.a Poznań-Nowe Miasto i Wilda  pod numerem KRS 0000528619, (dalej: „Administrator”).  Administrator informuje, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą zgłoszeń wysłanych za pomocą formularza na stronie "Dla architekta" oraz wysyłki newslettera, a także w celach handlowych i marketingowych;
  2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”);
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera, a także okres realizacji polityki marketingowej Administratora;
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
  7. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą
  8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera lub obsługi zgłoszeń wysłanych przez formularz na stronie "Dla archtekta";
  9. Pana/Pani dane będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pana/Pani potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password